PREDSTAVLJENE SPREMEMBE OP ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014-2020

Ljubljana, 17. 7. 2023 – V prejšnjem tednu je potekala seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, osrednja tema katere je bila predstavitev in potrditev sprememb operativnega plana, ki jih je predlagalo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Seje se je udeležil tudi predstavnik ZOS Marko Drofenik.


Spremembe operativnega programa bodo omogočile lažje in 100 % koriščenje evropskih sredstev. Vse predlagane spremembe je odbor potrdil in pooblastil MKRR, da jih posreduje Evropski komisiji.

Odbor se je seznanil tudi z izvedenimi komunikacijskimi aktivnostmi v letu 2022 in načrti za leto 2023.  Tako bo v letu 2023 med drugim potekal projekt Šola kohezije (ASOC – At the School of Open Cohesion).

* * *