PREDSTAVLJENE NAČRTOVANE PRILAGODITVE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 11. 5. 2023 – Predstavniki ministrstev so na včerajšnjem dogodku »Načrt za okrevanje in odpornost – izvajanje, nove okoliščine in prilagoditve«, ki sta ga gostila Ministrstvo za finance in Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, zainteresiranim deležnikom in javnosti predstavili izvajanje načrta in predlagane prilagoditve.


Minister za finance Klemen Boštjančič je v uvodnem nagovoru povedal, da je izvajanje načrta v polnem teku. »Od začetka izvajanja so ministrstva razpisala že preko 20 javnih razpisov za izbor projektov na različnih področjih. Stekli so tudi že nekateri projekti, ki so v načrtu predvideni kot neposredne naložbe. V mislih imam predvsem projekte za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, ki generirajo največ izdatkov. Prav tako se aktivno izvajajo številni načrtovani reformni ukrepi,« je poudaril. »Po slabih dveh letih izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost skupaj z ministrstvi ugotavljamo, da je izvajanje načrta po principu doseganja mejnikov in ciljev velik izziv. Okvirna časovnica za njihovo izvedbo je bila postavljena ob potrditvi načrta, danes pa načrt izvajamo v čisto drugih okoliščinah,« je dejal.

Vlada je pristopila k pripravi predloga prilagoditve načrta, s katerimi bo naslovila objektivne okoliščine, kot je inflacija, manj razpoložljivih nepovratnih evropskih sredstev in dodatnih sredstev za doseganje ciljev načrta REPowerE. Kot je pojasnil minister Boštjančič, prostora za korenitejše spremembe načrta ni. »Programska časovnica za koriščenje sredstev za okrevanje in odpornost je jasna. Do sredine leta 2026 je treba zaključiti zastavljene ukrepe in v Bruselj poslati zadnji zahtevek za plačilo. Vlada s prilagoditvijo načrta ne bo posegla v osnovni koncept načrta, ampak zgolj naslovila nastale okoliščine, ki onemogočajo izvajanje ukrepov na način, kot je bilo predvidno ob potrditvi načrta,« je še dodal minister.

Državna sekretarka z Ministrstva za finance mag. Saša Jazbec je predstavila sistem izvajanja ukrepov načrta in trenutno finančno stanje. Povedala je, da si vlada prizadeva pospešiti izvajanje ukrepov ter z njimi povezane mejnike in cilje, od česar je odvisno pošiljanje zahtevkov za plačilo obrokov v Bruselj. »Prilagoditev načrta bo lahko pomenila tudi prilagoditev nekaterih mejnikov in ciljev ter s tem sestavo obrokov za plačila,« je še pojasnila.

Državni sekretarji z ministrstev, ki so pristojni za izvedbo ukrepov načrta, predvidenih za prilagoditev zaradi manj dodeljenih nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, so v nadaljevanju podrobneje predstavili svoje vsebine.

Več o izvajanju in prilagoditvi načrta si lahko preberete na spletni strani Načrta za okrevanje in odpornost.

                                                 * * *