Predsedstvo ZOS o dogovoru za določitev višine povprečnine

Ljubljana, 25. 10. 2023 – Predsedstvo ZOS je na peti redni seji razpravljalo o včeraj končanih pogajanjih za določitev višine povprečnine za prihodnji dve leti. Dosežen je bil načelni dogovor, da se ta določi v višini 725 evrov. Hkrati s tem pa se dodatnih 20 milijonov evrov v letu 2024 in 34 milijonov evrov v letu 2025 namenja za odpravo razlik med občinami iz naslova stroškov dela v javnih zavodih. ZOS je podprl višino povprečnine, pri načinu razdelitve dodatnih sredstev pa oblikoval predloge njihove korektne razdelitve.

Člani predsedstva ZOS so po dolgi razpravi potrdili dogovorjeno višino povprečnine v višini 725€, ob tem pa jasno povedali, da znesek nikakor ne bo zadoščal za kritje zakonsko določenih nalog, katere jim dodeljuje država. Razkorak med stroški občin in višino povprečnine se vsako leto veča, in se bo kljub višjem znesku povprečnine v prihodnjih dveh letih ohranjalo nad 12% razliki. Naj spomnimo. Prvi izračuni ZOS so pokazali, da bi povprečnina morala biti določena v višini 799,58€ za leto 2024 in za leto 2025 v višini 815,69€.

Predsedstvo ZOS je tudi potrdilo razdelitev dodatnih sredstev občinam v skupni višini 54 milijonov € (20 milijonov € za leto 2024 in 34 milijonov € za leto 2025) in ob tem oblikovalo predloge kako ta sredstva korektno razdeliti med občine. Prav je, da se anomalije naslovi, vendar je treba k temu pristopiti previdno in na podlagi točnih podatkov in jasnih izračunov. Predsedstvo ZOS tako predlaga Vladi RS, da se pri izračunu upošteva le tiste javne zavode, ki so obvezni in ne tistih, ki jih občine ustanavljajo prostovoljno. Glede na dejstvo, da se pri izračunih povprečnih stroškov občin upošteva povprečje zadnjih štirih let, bi bilo primerno, da se tudi pri določitvi teh stroškov uporablja enak ključ in upošteva povprečje zadnjih štirih let. Predsedstvo ZOS tudi predlaga, da se pri določitvi stroškov izvzame subvencije (tako državne kot občinske) in plačilo nadstandardnih storitev javnim zavodom, upošteva pa naj se tudi tista plačila občin, ki jih te namenjajo za delovanje javnih zavodov v drugih občinah.

* * *