Predplačila za obnovo stanovanj

Ljubaljana, 20. 11. 2023 – Na spletni strani Finančne uprave RS smo zasledili, da bodo izplačali predplačila za obnovo stanovanj v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/2023). Finančna uprava RS bo podatke za izvedbo predplačil prejela od Ministrstva za naravne vire in prostor.

***