UREDBA O PODROBNEJŠIH PRAVILIH UREJANJA PROSTORA ZA UMEŠČANJE FOTONAPETOSTNIH NAPRAV – ROK: 9. 10. 2023

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo v pregled in pripombe prejeli dopolnjen osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav (OVE).

Uredba določa:

Podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje in postavitev fotonapetostnih naprav se uporabljajo neposredno pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor in v tem delu nadomestijo prostorski izvedbeni akt, saj je določeno, da se uporabljajo ne glede na prostorski izvedbeni akt. Na ta način bo prišlo do poenotenja podrobnejših pravil urejanja prostora glede umeščanja fotonapetostnih naprav na ravni celotne države

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 9. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.