Predlogi pravilnikov Ministrstva za solidarno prihodnost – rok: 12. 12. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predloge štirih pravilnikov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Pravilnik o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe

Pravilnik določa minimalne prostorske in tehnične pogoje za opravljanje dolgotrajne oskrbe, ki med drugim določajo število, namembnost, opremljenost in velikost prostorov, v katerih se izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe.

Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne zbirke podatkov

Pravilnik določa način in pogoje dostopa do podatkov iz informatizirane centralne zbirke podatkov, katere vsebina je opredeljena v 91. členu Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Pravilnik o načinu spremljanja meril pri določitvi javne mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe na ravni statistične regije

Pravilnik določa način spremljanja meril, ki se uporabljajo pri določitvi mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe z nacionalnim programom.

Pravilnik o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi

Pravilnik določa:

Sestavni del Pravilnika sta tudi prilogi:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 12. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

MSP_PRAVILNIK-O-MINIMALNIH-PROSTORSKIH-IN-TEHNICNIH-POGOJIHPrenos
MSP_PRAVILNIK-O-NACINU-IN-POGOJIH-DOSTOPAPrenos
MSP_PRAVILNIK-O-NACINU-SPREMLJANJAPrenos
MSP_PRAVILNIK-O-STORITVAHPrenos