Predloga Zakona o informacijski varnosti – rok: 15. 3. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o informacijski varnosti (v nadaljevanju: Zakon), katerega je pripravil Urad Vlade RS za informacijsko varnost.  

Namen predlaganega Zakona je sistemska ureditev področja informacijske oziroma kibernetske varnosti in zagotovitev visoke ravni kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji na področjih, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države ter ohranitev zagotavljanja ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti v vseh varnostnih razmerah.  

Zakon ureja področje informacijske in kibernetske varnosti ter opredeljuje nacionalni sistem informacijske varnosti v Republiki Sloveniji. Pri tem ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in delovanje:

Prav tako pa se z Zakonom ureja sprejem Strategije kibernetske varnosti Republike Slovenije in določa kibernetsko obrambo ter sodelovanje pristojnih državnih organov in skupin CSIRT.  

Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje Evropske unije v pravni red Republike Slovenije. Tako se s predlaganim Zakonom v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2022/2555.    

V dveh prilogah k Zakonu je navedeno za katere javne in zasebne subjekte se uporablja Zakona, med drugim tudi za mestne občine in občine, ki imajo sedeže v krajih, kjer so sedeži upravnih enot.  

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 15. 3. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.