PREDLOGA PRAVILNIKOV S PODROČJA CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ – ROK 17. 5. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dva predloga pravilnikov s področja celostnih prometnih strategij in ju posredovalo v enomesečno javno obravnavo.

Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov

Ta pravilnik podrobneje določa vsebino, obliko, način priprave, odstotek ter višino sofinanciranja Občinskih celostnih prometnih strategij (v nadaljevanju: OCPS), način spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov. Določi tudi enotne kazalnike in metodologijo za njihovo spremljanje, pogoje za vzpostavitev informacijske podpore in način poročanja.

Predlog pravilnika je na voljo TU, priloga k njemu pa je na voljo TU.

Predlog Pravilnika o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov

Ta pravilnik podrobneje določa način usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenje evidence o usposobljenih osebah za presojo kakovosti in izdelavo celostnih prometnih strategij ter mobilnostnih načrtov. Za izvedbo izobraževanj usposobljenih oseb ter vodenje evidence, skrbi ministrstvo pristojno za prometno politiko.

Predlog pravilnika je na voljo TU.

* * *