Predloga Pravilnika o varnosti dvigal – rok: 31. 1. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o varnosti dvigal (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Pravilnik določa:

  1. zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dvigala in varnostne komponente za dvigala,
  2. zahteve glede prevzemnih in periodičnih pregledov, zagotavljanja varnosti delovanja, vzdrževanja in skrbništva dvigal, reševanja iz dvigal ter nadzor in postopke obveščanja.

Sestavni del pravilnika so tudi priloge:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 31. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.