Predloga Pravilnika o povračilu stroškov in načinu vključevanja izvajalcev nenujnih reševalnih prevozov v sistem nujne medicinske pomoči – 24. 5. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o povračilu stroškov in načinu vključevanja izvajalcev nenujnih reševalnih prevozov v sistem nujne medicinske pomoči, katerega je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Pravilnik določa, da vključevanje v sistem NMP pomeni zagotavljanje izvajanja nujnih prevozov pacientov in:

• višino povračila stroškov izvajalcem nenujnih reševalnih prevozov pacientov v času izvajanja zdravstvene dejavnosti,

• način vključevanja izvajalcev v sistem NMP po posameznih območjih javnih zdravstvenih zavodov za čas posebnih pogojev.

Vaše predloge, mnenja in pripomba nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do 24. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.