Predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 – rok: 4. 3. 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, katerega je pripravila strokovna delovna skupina pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca z ljubljanske Pedagoške fakultete.

Predlagani strateški cilji in ukrepi usmerjajo h kakovostnemu in k trajnostno naravnanemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu, ki je utemeljen z znanstvenimi spoznanji, gradi na dobrih praksah stroke slovenskega vrtca in šole ter se občutljivo in prožno prilagaja na izzive sodobne družbe.

V dokumentu je skupaj opredeljenih:

Predlagani strateški cilji in ukrepi med drugim napotujejo vzgojno-izobraževalni sistem v opredeljene želene smeri razvoja, ki so:

Naj opozorimo na prednostno področje »Vzgojno- izobraževalni sistem«, ki ima med cilji med drugim opredeljeno tudi nadgradnjo sistema predšolske vzgoje. Med ukrepi je med drugim navedeno:

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do vključno 4. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.