PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM INFORMACIJSKEM SISTEMU – ROK 26. 4. 2023

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in ga poslalo v enomesečno javno obravnavo.

Predlog Zakona namesto dotedanjih cca. 80 zbirk podatkov, določa samo še 6 krovnih zbirk podatkov, kamor bo mogoče umestiti vse potrebno zdravstveno dokumentacijo in druge podatke (npr. podatke o gibanju zdravstvenih delavcev), kot jih določa ta zakon.

Predlog Zakona predvideva oblikovanje javnega podjetja, ki bo vzdrževalo in razvijalo centralni zdravstveni informacijski sistem, pri tem pa nudilo tudi strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti, bo omogočilo neprekinjeno dobro delovanje enotnega sistema ter njegovo hitro prilagajanje novim zahtevam na področju zbiranja podatkov.

Z namenom uporabniku bolj prijaznega poslovanja, kartica zdravstvenega zavarovanja ne bo več potrebna, saj bo njeno vlogo prevzela nova biometrična osebna izkaznica.

Mnenja, pripombe in predloge nam lahko posredujete do vključno 26. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *