PREDLOG ZAKONA O ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – ROK 26. 4. 2023

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje SlovenijeIin ga posredovalo v enomesečno javno obravnavo.

S predlogom Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju; Zakon) se ne ureja zdravstvenega zavarovanja, temveč zgolj nosilca obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja (njegove pristojnosti, oblika, organiziranost idr.). Zato predlog zakona tudi ne ureja prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja in njegovih nosilcev oziroma izvajalcev. Predlog zakona ohranja Zavod kot edinega nosilca OZZ v Republiki Sloveniji.

Vaše predloge, mnenje in pripombe nam lahko posredujete do vključno 26. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *