PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA – ROK 19. 6. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora.

S spremembo in dopolnitvijo Zakona se na ustreznejši način ureja način določitve pripravljavcev regionalnega prostorskega plana. Občine določijo pripravljavca v razvojni regiji, in sicer s sklepom sveta regije, kot ga določa ZSRR-2. Svet regije sestavljajo župani občin v razvojni regiji.

Občine bodo lahko za pripravljavca določile nosilno Regionalno razvojno agencijo, ki so jo skladno z ZSRR-2 že izbrale za programsko obdobje ali pa drugo Regionalno razvojno agencijo, ki deluje na območju razvojne regije in je vpisana v razvojno mrežo.

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 19. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *