PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IND OPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJE – ROK 9. 6. 2023

Na spletni strani DZ RS smo zasledili Predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je v postopek obravnave vložila skupina poslank in poslancev.

Glavni cilj predloga novele zakona je zagotoviti večjo dostopnost do pedagoškega osebja ob zagotavljanju vsaj obstoječe ravni kakovosti v izobraževanju. To naj bi dosegli z uvedbo ugodnejših pogojev za zaposlitev v primerih prehajanja iz drugih področij dela na vzgojo in izobraževanje, s hitrejšimi in prožnejšimi postopki ter dostopnejšim sistemom dokazovanja ustrezne jezikovne kompetence učnega jezika, kar posledično povečuje možnosti mobilnosti strokovnih delavcev tudi v okviru evropske dimenzije.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posreduje do 9. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvinavzdruzenjeobcin.si.

* * *