PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA – ROK 20. 10. 2023

Skupina volivk in volivcev je v zakonodajni postopek v Državnem zboru vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A).

Cilji predloga Zakona so:

 1. zagotoviti enako raven zaščite okolja in zdravje ljudi v okolici sežigalnic in naprav za sosežig z izenačitvijo standardov naprav za sosežig s standardi za sežigalnice;
 2. izboljšati obratovalni monitoring za zdravje ljudi in okolje škodljivih emisij ter zagotoviti ustrezen nadzor nad delovanjem tehnoloških procesov pri povzročiteljih obremenitve;
 3. spodbujanje ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov;
 4. zmanjšanje toplogrednih plinov;
 5. prilagajanje na podnebne spremembe;
 6. vzpodbujanje novih gospodarskih praks z nevtralnim učinkom na okolje, naravo in zdravje ljudi z uvedbo okoljske dajatve za sosežig.

Predlog Zakona predvideva, da se zbrana sredstva iz naslova okoljske dajatve razdelijo tako, da:

 1. 50% prejme občina v kateri se nahaja naprava za sosežig;
 2. 25% v enakomernih deležih občinam, ki mejijo na občino z napravo za sosežig;
 3. 25% državni proračun.

Sredstva iz naslova okoljske dajatve za sosežig se bodo morala v:

 1. 50% nameniti preprečevanju nastajanja odpadkov,
 2. 50% pa za zmanjšanje toplogrednih plinov, prilagajanje na podnebne spremembe, vzpodbujanje novih gospodarskih praks z nevtralnim učinkom na okolje, naravo in zdravje ljudi.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 20. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.