Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi – rok: 12. 1. 2024

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je v postopek sprejema predložila skupina poslank in poslancev. 

Poglavitni cilji predloga Zakona so:

Zaradi problematike dolgotrajnega čakanja na izid referenduma (povprečno 47 dni), predlog Zakona prinaša rešitev v skladu s katero se bi število volivcev ugotavljalo na osmi dan po glasovanju.

Predlog Zakona na novo in celovito ureja postopke nadzora nad ustavnostjo, zakonitostjo in poštenostjo referendumskega postopka.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 12. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.