PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU – ROK 11. 4. 2023

Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (v nadaljevanju: Zakon), ki med drugim dopolnjuje področji usposabljanja za preizkus znanja za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljavca prevoza in voznikov ter dodatno ureja področje temeljnih kvalifikacij voznikov.

Med drugim se dopolnjuje so pojem »mestni linjski prevoz«, in sicer se določa, da gre za javni prevoz potnikov, ki ga občina oziroma več občin kot javno službo organizira znotraj enega ali več naselij. Do sedaj je veljalo le znotraj naselja.

Prav tako pa predlog Zakona dodaja pravno podlago za podeljevanje spodbud in subvencij avtoprevoznikom.

S predlogom Zakona se uvajajo tudi novosti na področju notranjih prevozov potnikov, in sicer prevozi za potrebe razvojnih in raziskovalnih projektov.

Predlog Zakona ustrezno ureja tudi naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja javnega potniškega prometa potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi, ki jo določi organ javnega potniškega prometa, in sicer se le-te prenašajo na  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *