Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – rok: 8. 1. 2024

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je predložila Vlada RS.

Predlog Zakona določa spremembe in dopolnitve na naslednjih področjih:

1. nacionalno preverjanje znanja,

2. prenovljeni koncept razširjenega programa osnovne šole,

3. uvedba obveznega prvega tujega jezika v 1. razred,

4. izobraževanje učencev na domu,

5. dopolnitev sprememb pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami,

6. uvedba pouka slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih.

Naj posebej opozorimo na določilo 19. člena predloga Zakona, ki črta deseti odstavek 56. člena veljavnega Zakona o osnovni šoli. Ta ureja brezplačen prevoz učencev. Sedaj je določeno, da določili petega in sedmega odstavka ne veljata za učence, starejše od 18 let, ki so vključeni v posebni program in uveljavljajo pravice, določene v Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Sedaj bodo upravičeni do brezplačnega prevoza.

Namreč, učenci, starejši od 18 let, so prejemniki nadomestil za invalidnost, ki so namenjena preživljanju ter varstvu in oskrbi odrasle invalidne osebe, vendar tu niso zajeti stroški za prevoz v času šolanja. Zato Na spornost veljavne določbe je opozoril tudi varuh človekovih pravic. Sprememba sledi tudi sodbi Upravnega sodišča Republike Slovenje (pod opr. št. I U 1572/2015-5), ki je novembra 2015 v tožbi stranke zoper odločbo ene od občinskih uprav zaradi pravice do brezplačnega prevoza otroka s posebnimi potrebami, starejšega od 18 let, vključenega v posebni program vzgoje in izobraževanja, izdalo sodbo, s katero je odločilo, da se tožbi stranke ugodi.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 8. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.