Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije – rok 7. 6. 2024

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerim se:

Med drugim se tako predlaga tudi zaostritev ukrepov v zvezi z nasiljem na športnih prireditvah in s tem zagotovitev večje varnosti drugih udeležencev športnih prireditev. Zalotenost pri storitvi prekrška se širi na prekrške iz zakona, ki ureja eksplozive in pirotehnična sredstva, obseg ukrepa se širi na prepoved približevanja športnemu objektu in območju, povezanemu s športno prireditvijo, v času izvajanja športne dejavnosti.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 7. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.