PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KOLEKTIVNIH TOŽBAH – ROK 25. 5. 2023

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kolektivnih tožbah je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.

Poglavitne rešitve, ki jih prinaša ZKolT:

  1. Širitev področja uporabe ZKolT na področju prava varstva potrošnikov;
  2. Sprememba oziroma nadgradnja pojma upravičene osebe za vložitev kolektivne tožbe s področja varstva potrošnikov (sprememba sistematike urejanja, dopolnitev vsebine);
  3. Dopolnitev kriterijev za presojo reprezentativnosti upravičenih oseb za vlaganje kolektivnih tožb;
  4. Določitev pogojev za imenovanje upravičene osebe za vlaganje potrošniških kolektivnih tožb v drugi državi članici oziroma za vlaganje t. i. čezmejnih zastopniških tožb;
  5. Financiranje kolektivne tožbe (opredelitev pojma – definicija; dopolnjeni razlogi, da se tožba ne odobri; enaka presoja premije in pogojev (jamstva in varovalke) za vse financerje).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahkoposredujete do vključno 25. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                       * * *