Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – rok: 14. 2. 2024

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: Zakon).

Osnovni cilj predloga Zakona je pravočasna prilagoditev postopkovnih določb, potrebnih za pridobivanje prometnih podatkov s področja elektronskih komunikacij in bančnih podatkov glede na sistemsko in precedenčno Odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-144/19 (TRETJI DEL) z dne 6. 7. 2023, ki se nanaša na navedene prometne in bančne podatke, saj njena razveljavitev začne učinkovati dne 12. avgusta 2024. S predlogom se uresničujeta tudi dve drugi odločbi Ustavnega sodišča RS, hkrati pa se pravni red RS dokončno usklajuje z dvema direktivama Evropske unije (ki sta v pretežni meri sicer že preneseni v nacionalno zakonodajo).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 14. 2. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.