PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH – ROK 17. 2. 2023

Ministrstvo za finance nam je v mnenje posredovalo  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah. S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah se sledi odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z odločbo U-I-474/18-17 z dne 10. decembra 2020, s katero je Ustavno sodišče pripoznalo neodvisnim ustavnim organom tudi finančno avtonomijo, kar pomeni, da si zadevni organi sami določajo obseg svojega finančnega načrta, niso omejeni pri prevzemanju obveznosti v času priprave proračuna in ob zaključku tekočega leta, prav tako proračunska inšpekcija nima pooblastil za nadzor njihovega poslovanja. Nadalje se s predlaganim zakonom urejajo nekatere manj zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona o javnih financah.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 17. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenejobcin.si.

* * *