PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH GRADBENEGA ZAKONA – ROK 2. 6. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (v nadaljevanju: GZ-1).

GZ-1 vsebuje spremembe, ki se dotikajo dveh vsebin, in sicer:

  1. veljavnost gradbenega dovoljenja ureja tako, da se izrecno veže samo na začetek izvajanja gradnje in ne več tudi na prijavo gradnje (59. člen);
  2. dodatna možnost imenovanja oseb za gradbene inšpektorje, in sicer tudi za osebe s prvo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, pri čemer je zanje posebej dodan še pogoj pet let delovnih izkušenj s področja gradbeništva (89. člen).

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 2. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *