Predlog Zakona o spremembah gradbenega zakona – rok: 11. 12. 2023

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah gradbenega zakona (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravila Vlada RS.

Poglavitne rešitve predloga Zakona:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.