Predlog Zakona o spremebah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin – rok 10. 4. 2024

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predloga novele Zakona o financiranju občin.

Predlagane novosti:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si