PREDLOG ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH – ROK 18. 8. 2023

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o javnih uslužbencih.

Predlog zakona je pripravljen v luči večje učinkovitosti uslužbenskega sistema in posledično storitev javne uprave, usmerjen predvsem v dodatno krepitev strokovnosti in neodvisnosti javnih uslužbencev ter v večjo fleksibilnost pri upravljanju s kadri v javni upravi.

Od predloga, ki je bil meseca junija v javni obravnavi, se ta predlog Zakona razlikuje po tem, da ne vsebuje določb glede letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela. To se bo, na predlog sindikatov urejalo s kolektivno pogodbo.

Združenje občin Slovenije je na predlog zakona v postopku javne obravnave že podalo pripombe, ki so na voljo TU.

Vaše predloge mnenje in pripombe na lahko posredujete do vključno 18. 8. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                  * * *