PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA – ROK 19. 6. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavo predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Namen predloga Zakona je podrobneje urediti področje izvajanja javnih služb varstva okolja, ki jih opredeljuje  ZVO-2.

Temeljni cilji zakona so nadgradnja in celovita ter podrobnejša ureditev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter določitev mehanizmov in instrumentov, s katerimi bi država lahko posegala v sistem izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zaradi zagotavljanja njegove racionalnosti (ekonomika, infrastruktura, …), tudi glede doseganja ciljev, določenih na ravni Evropske unije.

Cilji na področju izvajanja javnih služb so zlasti zanesljivo, učinkovito in pregledno izvajanje javnih služb ob upoštevanju čim manjšega obremenjevanja okolja in varstvo potrošnikov kot končnih uporabnikov javnih služb.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 19. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *