Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje – rok: 29. 4. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljevanju: Uredba), ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Glavni namen Uredbe je  zmanjšati onesnaževanje okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo. Zato je v veljavni Uredbi predpisanih več ukrepov za dosego tega cilja, eden od glavnih ukrepov pa je uvedba proizvajalčeve razširjene odgovornosti za proizvajalce, ki dajejo na trg plastične proizvode za enkratno uporabo.

Zaradi težav pri izvajanju Uredbe in skrbi, da finančno breme stroškov čiščenja ne bo sorazmerno razdeljeno med proizvajalce, ki dajejo plastične proizvode za enkratno uporabo na trg v RS, se rok za plačilo navedenih obveznosti premakne za eno leto, v tem času pa se pridobi podatke o stroških občin in izvede inšpekcijski nadzor pri proizvajalcih, ki še niso začeli izpolnjevati obveznosti.

Spreminja se tudi način obveščanja o stroških čiščenja smetenja. Za razliko od veljavne uredbe občine in upravljavca cest posredujejo ministrstvu najprej obvestilo o stroških čiščenja smetenja na novem predpisanem obrazcu skupaj z dokazili o opravljenih storitvah. Dokumentacijo pregleda ministrstvo skupaj s skupnimi načrti. V kolikor je dokumentacija popolna, skupni načrt izračuna višino stroškov za čiščenje smetenja odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in o tem obvesti občino, ki izda račun za plačilo sorazmernih stroškov čiščenja smetenja. V primeru, da dokumentacija občin ali javnih upravljavcev cest ni popolna, se ju pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev dokumentacije je 15 dni.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 29. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.