Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih – rok: 19. 3. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: Uredba), ki jo je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba se spreminja predvsem zaradi na novo objavljene evropske uredbe, ki ureja splošno pomoč de minimis.

Med drugim so podrobneje opredeljene tudi obveznosti po izplačilu podpore, v primeru, da se kmetijsko zemljišče, ki je bilo predmet podpore, proda fizični ali pravni osebi ali da v zakup.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 19. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.