Predlog Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov ROK 13.7.2023

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo bili obveščeni o dopolnjenem predlogu Uredbi o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju: Uredba). 

S to uredbo se določajo pristojni organi, zahteve glede registracije operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov, letalskih modelarskih klubov ali združenj, geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov, operacij, ki se s sistemi brezpilotnih zrakoplovov znotraj geografskih območij izvajajo zaradi izvajanja javnih pooblastil in prekrški.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do vključno 13. 7. 2023 na elektronski naslov ana.potocnik(at)zdruzenjeobcin.si.