Predlog Uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav – rok: 20. 12. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav, katero je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Uredba določa:

  1. višino in plačevanje enkratnega nadomestila za občino za spodbujanje uvajanja novih vetrnih proizvodnih naprav;
  2. namene, za katere ga lahko občina porabi

Osnova za nadomestilo je vezana na inštalirano moč proizvodne naprave in znaša 200.000,00 EUR na 1 MW inštalirane moči proizvodne naprave. Nadomestila se bodo podeljevala za večje vetrne proizvodne naprave, za vetrne proizvodne naprave z inštalirano močjo manjšo od 1MW nadomestilo znaša 0,00 EUR.

Upravičenec do prejema nadomestila je občina, v kateri je postavljena vetrna elektrarna, plačnik pa je center podpore, kamor občin odda vlogo za nadomestilo. Center za podpore je gospodarska javna služba, katere delovanje določa 18. člen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Uredba določa, da občina nadomestilo porabi za investicije in ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 20. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.