PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVAH UREDBE O POSTOPKU, MERILIH IN NAČINIH DODELJEVANJA SREDSTEV ZA SPODBUJANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN PREDNOSTNIH NALOG – ROK 20. 7. 2023

Uredba se dopolnjuje z novim 7.a členom, ki določa izpolnitev in oddajo vlog na javne razpise zgolj v elektronski obliki. Namreč, do sedaj ni bilo izrecne pravne podlage za oddajo vlog v elektronski obliki in za izpolnjevanje elektronskih vlog v postopkih dodeljevanja sredstev iz proračuna države oziroma občine. To pomeni, da se bo v primeru elektronske vloge in vlaganja vlog v elektronski obliki, pri dodeljevanju sredstev uporabljalo pravila, kot so določena  za postopek in ravnanja dodelitve sredstev, ki ga določa uredba, ko se vloga posreduje v navadni pisni obliki.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 20. 7. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                  * * *