PREDLOG UREDBE O DODELJEVANJU NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SPODBUJANJE PREHODA NA TRAJNOSTNO MOBILNOST – ROK 25. 5. 2023

Predlog Uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Predlog Uredbe določa:

Upravičenci do spodbud po tej uredbi so:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 25. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                  * * *

Za sodelovanje se že vnaprej zahvaljujemo.