Predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin – rok: 13. 11. 2023

S strani Ministrstva za finance smo v pregled in pripombe prejeli predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin.

Predlagane spremembe pravilnika so:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 13. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.