PREDLOG PRAVILNIKA SPREJEMANJU, POROČANJU IN OBJAVI PODATKOV IZVAJALCEV DOLGOTRAJNE OSKRBE – ROK: 27. 10. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavljen predlog Pravilnika sprejemanju, poročanju in objavi podatkov izvajalcev dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Predlog Pravilnika določa način vodenja in poročanja izvajalcev dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju: DO) ter objave podatkov Inštituta RS za socialno varstvo o:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si