PREDLOG PRAVILNIKA O VSEBINI PREIZKUSA SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI – ROK: 27. 10. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Predlog Pravilnika določa vsebino preizkusa spoznavnih sposobnosti iz prve alineje drugega tretjega 12. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1).

Za preizkus spoznavnih sposobnosti v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 12. člena ZDOsk se uporablja lestvica »Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti«, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.