PREDLOG PRAVILNIKA O VLOGI ZA VPIS V REGISTER IZVAJALCEV DOLGOTRAJNE OSKRBE – ROK: 27. 10. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o vlogi za vpis v register izvajalcev dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Predlog Pravilnika določa vsebino vloge za vpis izvajalcev dolgotrajne oskrbe iz 59. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23) v Register izvajalcev dolgotrajne oskrbe. Predlog Pravilnika in prilogi sta na voljo v priponki.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.