PREDLOG PRAVILNIKA O VLOGI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC DO DOLGOTRAJNE OSKRBE – ROK: 27. 10. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o vlogi za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Predlog pravilnika določa vsebino vloge za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe iz petega odstavka 35. člena z navodili za njeno izpolnjevanje in vsebino obrazca mesečnega poročila oskrbovalca družinskega člana iz tretjega odstavka 21. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.