Predlog Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih, ki določa vrsto, obseg in način sklenitve standardiziranih gasilcev, ki opravljajo javno gasilsko službo – rok 19. 1. 2024

Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih, ki določa vrsto, obseg in način sklenitve standardiziranih gasilcev, ki opravljajo javno gasilsko službo.

Pravilnik določa sledeče vrste standardiziranih zavarovanj:

Zavarovalno pogodbo bo v imenu zavarovancev za obdobje najmanj enega leta sklenila Uprava RS za zaščito in reševanje, in sicer na podlagi izvedenega javnega naročila. Sredstva se zagotavljajo v državnem proračunu.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 19. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *