Predlog Pravilnika o standardiziranem gasilskem zavarovanju za pripadnika gasilske organizacije – rok 13. 3. 2024

Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Pravilnika o standardiziranem gasilskem zavarovanju za pripadnika gasilske organizacije.

S predlogom Pravilnika se določa vrsta, obseg in način sklenitve standardiziranega gasilskega zavarovanja pripadnika gasilske organizacije. Sredstva zavarovanja se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

Pravilnik med standardizirana gasilska zavarovanja uvršča:

Zavarovanje se zagotavlja za čas opravljanja operativnih nalog gasilstva, kamor sodi:

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do vključno 13. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si