PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O VSEBINI IN OBLIKI OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV – ROK: 1. 9. 2023

Ministrstvo za finance je na spletnem portalu eDemokracija objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev.

V predlogu Pravilnika se Priloga 1 in Priloga 2 nadomeščata z novim prilogama.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do 1. 9. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.