Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah – rok: 11. 12. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

V Pravilniku se:

»javna stavba je nestanovanjska stavba, katere gradnja, rekonstrukcija ali izvedba vzdrževalnih del je vsaj delno financirana iz javnih sredstev in katere investitor je zavezan naročanju gradnje v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila;«.

Dosedanje točke 12 do 46 postanejo točke 13 do 47.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 12. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

o_Obrazlozitev_24.11Prenos