PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O LOKACIJSKI INFORMACIJI – ROK 11. 4. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji, katerega je pripravilo Ministrstvi za naravne vire in prostor.

Pravilnik se spreminja v odrugem odstavku 2. člena, ki določa vsebino lokacijske informacije.

Spreminjata pa se tudi Priloga 1 in Priloga 2.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *