Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike -rok 12. 3. 2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike.

Pravilnik se spreminja in dopolnjuje zato, ker je potrebno v EKRZ (evidenca krajinskih značilnosti) voditi tudi nove KRZ-je, ki se na novo vzpostavijo z investicijskimi sredstvi kmetijske politike.

Ker Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci krajinskih značilnosti za pogojenost in ukrepe kmetijske politike vpliva na izvajanje intervencij kmetijske politike za leto 2024, je potrebno, da pravilnik stopi v veljavo pred začetkom vnosa zbirnih vlog za leto 2024.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 12. 3. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si

MKGP_Prav_EKRZ_dop_m_j_MAREC 2024Prenos
MKGP_Prav_EKRZ_dop_m_j_PRILOGA_MAREC 2024Prenos