Predlog Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah – rok: 24. 1. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Predlog Pravilnika določa namen, vrste, pomen, obliko, barvo, velikost, lastnosti in postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

Prometno signalizacijo sestavljajo vertikalna, horizontalna, turistična in obvestilna signalizacija.

Prometno opremo pa sestavljajo:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 24. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si

POTR_PPSPO_1.del_Prenos
POTR_PPSPO_2.del_Prenos
POTR_PPSPO_3.del_Prenos
POTR_PPSPO_4.del_Prenos
POTR_PPSPO_5.del_Prenos
POTR_PPSPO_6.del_Prenos
POTR_PPSPO_7.del_Prenos