Predlog Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest – rok: 4. 1. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Predlog pravilnika določa:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 4. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si