Predlog Pravilnika o obračunu in delitvi prihodkov od prodaje enotnih vozovnic – rok: 8. 5. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o obračunu in delitvi prihodkov od prodaje enotnih vozovnic (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Predlog pravilnika določa način in metodologijo delitve in obračuna prihodkov od prodaje enotnih vozovnic namenjenih za poravnavo storitev izvajalcev, ki jih ti opravijo v okviru:

Predmet obračuna in delitve prihodkov so vsi prihodki iz prevoznin za enotne vozovnice v javnem potniškem prometu in vsi drugi prihodki iz izvajanja koncesije v javnem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 8. 5. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.