Predlog Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah – rok: 17. 4. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah  (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je v medresorskem usklajevanju in ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. 

Predlog Pravilnika določa:

Predlog Pravilnika velja za izvajalce na primarni, sekundarni in terciarni ravni v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 17. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.