Predlog Pravilnika o načinu označevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in objektih na njih – rok 15. 12. 2023

Ministrstvo za infratsrukturo je pripravilo predlog Pravilnika o načinu označevanja javnih cest ter o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

S pravilnikom se ureja način označevanja javnih cest ter objektov na javnih cestah; vodenje evidenc o javnih cestah in objektih na njih ter način zbiranja tehničnih in drugih podatkov za evidence; vsebino evidenc in razpolaganje s podatki iz evidenc o javnih cestah in objektih na njih; pripravo poročila za Evropsko komisijo o izdatkih za javne ceste ter o uporabi cest (v nadaljnjem besedilu: poročilo).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 15. 12. 2023 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *